ผศ.ดร.ธัญญพร อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ

วันที่ 26 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ธัญญพร วงศ์เนตร อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ประจำปี 2566: ประเภทที่ 5: ACES-CST Early Career Award for Contribution to Green Chemistry 2023


และ ดร.โสภณ บุตรชา ศิษย์เก่าสำนักวิชาวิทยาการโมโลกุล เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศในโอกาสที่ได้รับรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ประจำปี 2566: ประเภทที่ 7: Merck CST Distinguished Dissertation Award 2023 


ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2024 (PACCON 2024) จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ ไบเทค กรุงเทพฯ


สถาบันวิทยสิริเมธีขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้